felfelek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir tür küçük kelebek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hurmagillerden, kestane büyüklüğündeki yemişi şerit düşürücü nitelik taşıyan Asya bitkisi "(Areca catechu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fel-fe-lek