feldspat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mineraloji"

kelimesinin kökeni; Almanca Feldspat


Hecelenişi / Hecelemesi;
felds-pat