feldmareşal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç askerî hiyerarşisinde en yüksek rütbe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Fransızca feld-maréchal


Hecelenişi / Hecelemesi;
feld-ma-re-şal