felaketzede ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Felakete uğramış "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça felāket + Farsça -zede


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-la-ket-ze-de