fekül ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca fécule


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-kül