ne demek?

► özveri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"En büyük fedakârlığı, en şeni cinayeti de aynı kolaylıkla işlerler."

Hecelenişi / Hecelemesi;

fe-da-kâr-lık

► özverililik