feda etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıymak, gözden çıkarmak

Örnek / Cümle; "Ülkesine dönmek için kariyerini feda etti."


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-da et-mek