fecir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tan. "(güneş doğmadan önceki alaca karanlık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça fecr

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tan kızıllığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "fecrikâzip" "fecrisadık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-cir