fazlalaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğaltmak. "(miktarını, sayısını, ölçüsünü artırmak, ziyadeleştirmek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
faz-la-laş-tır-mak