fazla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça fażla

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Daha çok, aşkın

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Artmış olan, ihtiyaçtan fazla olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Gereksiz, yersiz bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

İlişkili birleşik kelimeler; "haddinden fazla"

Hecelenişi / Hecelemesi;
faz-la