faziletkâr ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Erdemli. "(Erdemi olan, faziletli)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça fażīlet + Farsça -kār


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-zi-let-kâr