ne demek?

İstim kazanının buhar oluşturacak biçimde yanması durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İngilizce fire up"

Hecelenişi / Hecelemesi;

fay-rap

Herhangi bir şeyi veya işi hızlandırma

Tipi / Türü;

argo

Kapı, pencere vb. açma, giysiyi çıkarma

Tipi / Türü;

argo

Gemilerde ateşçiye ateşi harlandırmak için verilen komut

Tipi / Türü;

ünlem

Kullanımı;

"Makine dairesinin zırıltısı yükseldi. Bunun ne demek olduğunu anladık. Fayrap! Kazanlara fazla islim gerekir, bittabi ocaklara da fazla ateş ve kömür."