faydasız baş mezara yaraşır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yaşayan kimse bir işe yaramalıdır, bir işe yaramayan kimsenin ölüden farkı yoktur` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
fay-da-sız baş me-za-ra ya-ra-şır