faydalılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yararlılık. "(Yararlı olma durumu, yararlık, yarayışlılık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fay-da-lı-lık