favori ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük sağlayacağına inanılan "(kimse, taraf, takım vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca favori

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözde. "(Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen kimse veya şey)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüzün iki yanında, saçın devamı olarak bırakılan sakal demeti, duluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-vo-ri