fasulye gibi kendini nimetten saymak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendine çok değer vermek, kendini bir şey sanmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-sul-ye gi-bi ken-di-ni ni-met-ten say-mak