fason imalat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fason üretim. "(Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan üretim)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-son i-ma-lat