fason üretim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan üretim, fason imalat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-son ü-re-tim