fasletmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayırmak, bölmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça faṣl + Türkçe etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözmek, sonuçlandırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fas-let-mek