fasıla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralık, ara, kesinti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça fāṣila


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-sı-la