fasıl heyeti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerekli sazlarla tam olarak bir fasıl yapabilecek durumdaki alaturka saz topluluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-sıl he-ye-ti