farz etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Varsaymak. "(bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek, bu sonuçlar üzerine düşünce üretebilmek için onu olmuş veya olacak saymak)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
farz et-mek