ne demek?

İlaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddelerin nitel ve nicel çözümleme yöntemlerinin yer aldığı, yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren resmî kitap

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca pharmacopoeia"

Hecelenişi / Hecelemesi;

far-ma-ko-pe