farmakope ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddelerin nitel ve nicel çözümleme yöntemlerinin yer aldığı yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren resmî kitap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca pharmacopoeia


Hecelenişi / Hecelemesi;
far-ma-ko-pe