ne demek?

► ilaç bilimi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"Fransızca pharmacologie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

far-ma-ko-lo-ji