farmakoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlaç bilimi. "(ilaçlarla biylojik sistemler arasındaki ilişkiyi, ilaçların etkilerini ve tedavide kullanım biçimlerini inceleyen bilim dalı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca pharmacologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
far-ma-ko-lo-ji