farmakognozi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlaçların doğada bulundukları durumda incelenmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca pharmacognosie


Hecelenişi / Hecelemesi;
far-ma-kog-no-zi