farmakodinami ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlaçların organizma üzerindeki etkisini inceleyen ilaç bilimi dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca pharmacodynamie


Hecelenişi / Hecelemesi;
far-ma-ko-di-na-mi