ne demek?

Farksız olma durumu; ayrımsızlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

fark-sız-lık