farklılaşma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Farklılaşmak işi, ayrımlaşma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrımlaşma

Özelliği / Tipi / Türü; "biyoloji"

İlişkili birleşik kelimeler; "toplumsal farklılaşma"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fark-lı-laş-ma