fark etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görmek, seçmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamak, sezmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişmek, başkalaşmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayırt etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
fark et-mek