farika ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayırmaç. "(bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça fāriḳa

İlişkili birleşik kelimeler; "alametifarika"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-ri-ka