farekuyruğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tahta işlemeciliğinde veya ahşap doğramada, kilit yeri açmakta kullanılan ince, dar testere

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-re-kuy-ru-ğu