fare deliği bin altın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`herkesin kaçıp saklanacak bir yer aradığı durumlarda, saklanılacak bir yer bulmak çok güçtür ve o yer çok değerlidir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-re de-li-ği bin al-tın