fanya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir balık ağına eklenen iri gözlü ikinci ağ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca fanya


Hecelenişi / Hecelemesi;
fan-ya