fantastik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayalî. "(Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca fantastique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

XVIII. yüzyıldan başlayarak Fransa'da gelişen bir edebî tür.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fan-tas-tik