ne demek?

Bakırdan yapılmış üflemeli sazlardan oluşan orkestra

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim müzik

Kökeni;

"Fransızca fanfare"

Hecelenişi / Hecelemesi;

fan-far

Bu orkestranın çaldığı tartımlı ve canlı parça