falan filan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Önem verilmeyen, hafifsenen kimse, şey, filan falan, falan festekiz, falan feşmekân

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-lan fi-lan