ne demek?

Önem verilmeyen, hafifsenen kimse veya şey; estek köstek, filan falan, falan festekiz, falan feşmekân, falan fıstık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Doktorlar falan filan hap, banyo ve uçkur perhizi tavsiye etmiş."

Hecelenişi / Hecelemesi;

fa-lan fi-lan