falan feşmekân ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Falan filan "(Önem verilmeyen, hafifsenen kimse veya şey)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-lan feş-me-kân