falakaya çekmek veya yatırmak veya vurmak veya yıkmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

falakaya bağlayarak dövmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-la-ka-ya çek-mek veya ya-tır-mak veya vur-mak veya yık-mak