fal taşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Falcıların fala bakmak için kullandıkları değişik biçim ve renklerdeki taş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fal ta-şı