fakirlik ayıp değil tembellik ayıp ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yoksulluk utanılacak bir şey değildir, çalışmamak en büyük ayıptır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-kir-lik a-yıp de-ğil tem-bel-lik ayıp