fakirizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hint felsefesinde insan vücudu bütün kötülüklerin kaynağı sayıldığından, bedene eziyeti ruhun kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli gören çilekeşlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca fakirisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-ki-rizm