faiz haddi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elde tutulmak istenen para miktarı ile memleketteki para stokunu eşitleyen fiyat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Faiz oranı


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-iz had-di