fahriye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Arapça faḫriyye


Hecelenişi / Hecelemesi;
fah-ri-ye