fabrikasyon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fabrikada yapılarak tüketime hazır duruma getirilen "(madde)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca fabrication


Hecelenişi / Hecelemesi;
fab-ri-kas-yon