faaliyete geçmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çalışmaya başlamak, çalışır duruma geçmek, işlemeye başlamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

işler duruma gelmek, etkin duruma gelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-ali-ye-te geç-mek