façasını almak veya al aşağı etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birini mahcup etmek, bozmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-ça-sı-nı al-mak veya al aşa-ğı et-mek