fıttırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aklını kaçırmak, delirmek, aklını yitirmek, çıldırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,teklifsiz konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fıt-tır-mak