fıtriye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğuştancılık. "(Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, nativizm)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça fiṭriyye


Hecelenişi / Hecelemesi;
fıt-ri-ye