fısıldayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fısıldama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fısıldamaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Fısıldama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fı-sıl-da-ya-bil-mek