fırtınaya yakın rüzgâr ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Rüzgâr çizelgesinde hızı 28-33 deniz mili olan ve kuvveti 7 ile gösterilen rüzgâr

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,meteoroloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-tı-na-ya ya-kın rüz-gâr